בקרה ופיקוח

  • אישור קבלן החשמל ובדיקת התאמתו לפרויקט
  • מעקב אחר ביצוע הנחיות המפרט הטכני וישומו בשטח
  • ביקור באתר ובדיקת טיב החומרים ואישור ציוד: לוח חשמל/ גנראטורים/ מערכות אל פסק/ מערכות אינטרקום/ מערכת גילוי אש
  • אישור אינטגרציה 
  • אישור סופי של הפרויקט עד קבלת טופס איכלוס 
  • שרות מדידת קרינה בלתי מייננת – היתר המשרד להגנת הסביבה